Aktuálne počasie

VOĽBY 2022

Vážení členovia MO SRZ Stará Ľubovňa, na budúci rok 2022 sa budú konať voľby do výboru MO SRZ Stará Ľubovňa. Vyzývame členov MO SRZ Stará Ľubovňa na predkladanie návrhov kandidátov do výboru. Návrh na kandidáta je potrebné podať prostredníctvom poštovej prepravy na doručenku, najneskôr do 26.02.2022. Voľby sa budú konať v roku 2022 na výročnej členskej schôdzi MO SRZ Stará Ľubovňa, presný termín sa upresní neskôr.

ZÁKAZ LOVU !!!!

Na revíry Poprad č. 3 číslo 4-1960-6-1 je v časti od cestného mosta v meste Stará Ľubovňa, pri Kauflande, po lávku pre peších na Podsadek "ZIMOVISKO RÝB". Zákaz lovu od 01.11.2022 do 31.12.2022. NA úseku budú osadené tabule zo zákazom lovu.