Aktuálne počasie

Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu         

                             Výbor MO SRZ v Starej Ľubovni, Vás týmto pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 15. júla 2018 o 8.30 hod. v kine TATRA, Farbiarska ul. Stará Ľubovňa,  s týmto navrhovaným programom :                        

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
  3. Diskusia
  4. Doplňujúce voľby
  5. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich  volieb
  6. Uznesenie z členskej schôdze
  7. Záver

V Starej Ľubovni   15.6.2018.

Vitajte na stránke Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni

Slovenský rybársky zväz v Starej Ľubovni je miestna organizácia. Na našej webovej stránke nájdete informácie o miestnom organizačnom poriadku, môžete si 201prečítať históriu našej organizácie alebo si môžete pozrieť rôzne fotografie z našich podujatí. Vo fotogalérii nájdete aj sekciu "naše úlovky". Pozrite si akými úlovkami sa môžu pochváliť naši rybári.
Organizácia pripravuje každoročne súťaž v love rýb nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.
Pravidelne organizujeme aj brigády a o zverené toky sa s úctou staráme.

Každý rybár je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.139 / 2002  Z.z. a vykonávacou vyhláškou zo 17. marca 2006.

         Prihlášky pre nových členov si môžete stiahnuť priamo z našej stránky.

Veľa zaujímavosti sa dozviete aj na stránke: www.sportovyrybar.sk