Aktuálne počasie

Výbor oznamuje, že dňa 11.10.2023 bol do rieky Poprad nasadený jalec hlavatý v počte 4.500 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 02.10.2023 bola do rieky Poprad nasadená mrena severná v počte 3.900 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 20.09.2023 bol do rieky Poprad na celom úseku MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený lipeň v počte 24.000 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 20.06.2023 bol do rieky Poprad na celom úseku MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený lipeň v počte 12.000 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 01.06.2023 bol na celom úseku rieky Poprad MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený pstruh potočný v počte 15.600 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 24.05.2023 bol do našich potokov nasadený pstruh potočný v celkovom počte 26.000 ks. Všetkým, ktorí na zarybnenie dobrovolne prispeli a zúčastnili sa nasádzania, ďakujeme.

Výbor oznamuje, že dňa 05.05.2023 bola do rieky Poprad nasadená hlavátka H2 v celkovej hmotnosti 165 kg.

Výbor oznamuje, že dňa 12.04.2023 bol do našich potokov nasadený pstruh dúhový v celkovej hmotnosti 1000 kg.

Výbor oznamuje, že dňa 18.03.2023 bol do Vengliská nasadený kapor K3 v celkovej hmotnosti 1700 kg. Na privlastnenie kapra sa bude vzťahovať karanténa do 14.04.2023 vrátane. Privlastnenie kapra bude možné od 15.04.2023. Ďakujeme za pochopenie.

Platba členského a povolení na účet

Výbor MO SRZ Stará Ľubovňa oznamuje svojim členom, že v roku 2023 je možnosť platby za rybárske doklady na rok 2023 vykonať elektronicky. Svoje bezhotovostné platby môžete uhrádzať až od 02.01.2023

IBAN číslo účtu:  SK94 0200 0000 0000 0603 6602

Povolenia na rybolov 2023 predáva a vydáva p. Bechera 0904 521 186. Každú sobotu na rybníku Vengliská od 10:00 hod. do 12:00 hod. a každú druhú stredu v kancelárii MO SRZ na pošte v SĽ od 16:00 hod. do 17:00 hod.(11, 25.01, 15, 22.02., 08, 22.03.)

V poznámke pre príjemcu musíte uviesť:  meno, priezvisko, rok narodenia a skratky predmetov úhrady (napr. Ján Novák,1998, čz, lm, km)

Do 31. marca je potrebné mať zaplatenú členskú známku na rok 2023.

U P O Z O R N E N I E

JEDEN ČLEN = JEDNA ÚHRADA - NIE SPOLU ZA VIACERÝCH ČLENOV !

Plaťte z vlastného účtu, aby sme vedeli, kto platí!

Ak platíte za dieťa, plaťte zvlášť a do správy pripíšte meno a rok narodenia dieťaťa.

Ceny povolení a skratky predmetov úhrady

Členské známky:

čz    - členská známka dospelí

41 €

čzm - členská známka mládež od 15 rokov

17 €

čzd  - členská známka deti do 15 rokov

 1 €

 

Zápisné pre nových členov:

 

zd   - deti do 15 rokov

20 €

zm  - mládež 15 - 18 rokov

30 €

z     - dospelí

100 €

 

 

Prevádzkové poplatky:

 

ppd  - deti do 15 rokov

2 €

Brigády:

b     - za každú hodinu neodpracovanej brigády 4,- €, povinnosť 10 hodín                          40 €

Ceny lipňových povolení pre rok 2023:

 

lz    - zväzové povolenie dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke 

50 €

lzd  - zväzové povolenie pre deti (3-14 rokov)

10 €

lmd - miestne povolenie pre deti (3-14 rokov)

17 €

lm   - miestne povolenie dospelí a mládež od 15 rokov

60 €

lmz - miestne povolenie dôchodcom nad 70 rokov

30 €

Ceny kaprových povolení pre rok 2023:

 

kz    - zväzové povolenie dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke 

         50 €

kzd  - zväzové povolenie pre deti (3-14 rokov)

         10 €

km   - miestne povolenie dospelí a mládež od 15 rokov

         60 €

kmz - miestne povolenie dôchodcom nad 70 rokov

         30 €

kmd - miestne povolenie pre deti (6-14) rokov

         14 €

Ceny pstruhových povolení pre rok 2023:

 

pmd  - miestne povolenie pre deti (3-14 rokov)

15 €

pm    - miestne povolenie dospelí a mládež od 15 rokov

60 €

pmz  - miestne povolenie dodatkové

40 €

   
   

Príklady platenia:

1) Dospelý člen, ktorý chce do 31.3. zaplatiť iba členskú známku, uhradí 41,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz

2) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych kaprových vodách a má odpracované brigády, uhradí 101,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km

3) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych kaprových vodách a nemá odpracované brigádnické hodiny, uhradí 141,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km, b

4) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych pstruhových vodách a má odpracované brigády uhradí 101,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, pm

5) Dospelý člen, ktorý chce loviť na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových vodách a má odpracované brigády, uhradí 151,00 € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko rok narodenia, čz, km, kz

6) Dospelý člen, ktorý chce loviť na miestnych kaprových vodách a pstruhových vodách a má odpracované brigády, uhradí 141,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km, pmz

7) Dospelý člen, ktorý chce loviť na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových vodách a aj miestnych pstruhových vodách a má odpracované brigády, uhradí 191,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km, kz, pm

8) Dospelý člen, ktorý chce loviť na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových vodách a aj miestnych lipňových vodách, zväzových lipňových vodách a má odpracované brigády, uhradí 261,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km, kz, lm, lz 

9) Dospelý člen, dôchodca nad 70 rokov, ktorý chce loviť iba na miestnych kaprových vodách uhradí 71,- € a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, čz, km

Po uhradení poplatkov elektronicky, bude vydané povolenie na rybolov najskôr o tri pracovné dni z dôvodu spracovanie platieb bankou.

V prípade, že pri preberaní povolení na rybolov sa zistí, že člen má neodpracovanú brigádu, bude mu táto zaúčtovaná pri preberaní povolení na rybolov.

Veríme, že elektronické úhrady za rybárske doklady Vám v tejto uponáhľanej dobe uľahčia život, ušetria čas aj peniaze na dopravu.

Želáme Vám pevné zdravie, rybárske úspechy a príjemné chvíle strávené pri našich vodách.

V Starej Ľubovni dňa: 29.12.2022                            Výbor MO SRZ Stará Ľubovňa