Aktuálne počasie

Výbor oznamuje, že dňa 11.10.2023 bol do rieky Poprad nasadený jalec hlavatý v počte 4.500 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 02.10.2023 bola do rieky Poprad nasadená mrena severná v počte 3.900 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 20.09.2023 bol do rieky Poprad na celom úseku MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený lipeň v počte 24.000 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 20.06.2023 bol do rieky Poprad na celom úseku MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený lipeň v počte 12.000 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 01.06.2023 bol na celom úseku rieky Poprad MO SRZ Stará Ľubovňa nasadený pstruh potočný v počte 15.600 ks.

Výbor oznamuje, že dňa 24.05.2023 bol do našich potokov nasadený pstruh potočný v celkovom počte 26.000 ks. Všetkým, ktorí na zarybnenie dobrovolne prispeli a zúčastnili sa nasádzania, ďakujeme.

Výbor oznamuje, že dňa 05.05.2023 bola do rieky Poprad nasadená hlavátka H2 v celkovej hmotnosti 165 kg.

Výbor oznamuje, že dňa 12.04.2023 bol do našich potokov nasadený pstruh dúhový v celkovej hmotnosti 1000 kg.

Výbor oznamuje, že dňa 18.03.2023 bol do Vengliská nasadený kapor K3 v celkovej hmotnosti 1700 kg. Na privlastnenie kapra sa bude vzťahovať karanténa do 14.04.2023 vrátane. Privlastnenie kapra bude možné od 15.04.2023. Ďakujeme za pochopenie.