Aktuálne počasie

Cenník lipňové

Rybársky lístok sa dá zakúpiť po dohode u p. Becheru.

Povolenky sa vydávajú v kancelárii MO SRZ na nám. gen. Štefánika 4 /budova Pošty/ 2. poschodie č.d. 218 v mesiacoch január a február každý utorok od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v mesiaci marec v pondelok a v stredu  od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prvý predaj je dňa 14.01.2020.

Ceny lipňových povolení pre rok 2023:  
lz    - zväzové povolenie dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke  50 €
lzd  - zväzové povolenie pre deti (3-14 rokov) 10 €
lmd - miestne povolenie pre deti (3-14 rokov) 17 €
lm   - miestne povolenie dospelí a mládež od 15 rokov 60 €
lmz - miestne povolenie dôchodcom nad 70 rokov 30 €
Pre rok 2022  
Lov hlavátky 10 vychádzok 50 €  
Hlavátkové povolenky predáva p. Bechera, Stará Ľubovňa 0904 521 186     a    p. Compeľ, Podolínec 0907 401 503  

Hlaváková povolenka bude predaná len tým záujemcom, ktorí majú odpracovanú brigádu v roku 2022.

zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ   520 €

Členské a prevádzkové poplatky nájdete pri kaprových povoleniach.