Aktuálne počasie

Cenník lipňové

Povolenky sa vydávajú v kancelárii MO SRZ na nám. gen. Štefánika 4 /budova Pošty/ 2. poschodie č.d. 218 v mesiaci apríl a to v stredu dňa 03.04.2019 od 15:00 hod. do 18:00 hod. posledný krát pred členskou schôdzou

Mimo tohto  termínu po dohode.

Ceny povolení pre rok 2019:  
Zväzové dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke  40 €
miestne pre deti do 15 rokov  17 €
miestne dospelí a mládež od 15 rokov 40 €
miestne so zľavou a dôchodcom 37 €
   
Pre rok 2018  
Lov hlavátky 10 vychádzok 50 €  
Hlavátkové povolenky predáva p. Bechera, Stará Ľubovňa 0904 521 186     a    p. Compeľ, Podolínec 0907 401 503  

                                     

zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ   500 €

Členské a prevádzkové poplatky nájdete pri kaprových povoleniach.