Aktuálne počasie

Cenník lipňové

Povolenky sa vydávajú v kancelárii MO SRZ na nám. gen. Štefánika 4 /budova Pošty/ 2. poschodie č.d. 218 v mesiacoch január a február každý utorok od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v mesiaci marec v pondelok a v stredu  od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prvý predaj je dňa 14.01.2020.

Po telefonickej dohode s p. Becherom je možné rybársky lístok zakúpiť aj na rybníku Vengliská každý sobotu.

Mimo tohto  termínu po dohode.

Ceny povolení pre rok 2020:  
Zväzové dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke  40 €
miestne pre deti do 15 rokov  17 €
miestne dospelí a mládež od 15 rokov 40 €
miestne so zľavou a dôchodcom 37 €
   
Pre rok 2020  
Lov hlavátky 10 vychádzok 50 €  
Hlavátkové povolenky predáva p. Bechera, Stará Ľubovňa 0904 521 186     a    p. Compeľ, Podolínec 0907 401 503  

Hlaváková povolenka bude predaná len tým záujemcom, ktorí majú odpracovanú brigádu v roku 2020.

zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ   500 €

Členské a prevádzkové poplatky nájdete pri kaprových povoleniach.