Aktuálne počasie

Výbor

Plán práce výboru pre rok 2019

 Výbor dňa 25. 4. 2019 o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá a odoslaná pošta                                             Predkladá p. Smetanka
 • Vyhodnotenie členskej schôdze                                

- prerokovanie  diskusných príspevkov

- vyúčtovanie výdavkov na členskú schôdzu

-schválenie plánu práce a plnenia uznesení z ČS                Predkladá p. Orovčík

-    Zabezpečenie pretekov pre deti a mládež na VN Vengliská 4.5.2019       

 • Zabezpečenie  otvorenia sezóny na VN Vengliská   12. 5. 2019
 • Objednávka povoleniek na lov hlavátky.                     Predkladá p. Compeľ
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Otvorené preteky pre deti a mládež do 13 rokov na VN Vengliská 8.5.2019.

  Preteky členov výboru a komisií 11. mája 2019. o 10.00 na VN Vengliská.

 

Odomykanie vody a otvorenie sezóny na  VN Vengliská spojené s pretekom v LRU na plavanú,feeder a položenú, pre deti mládež a dospelých členov dňa 12. mája  2019.                                                                                                                                   

 Výbor dňa 16. 5. 2019. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                            Predkladá p. Orovčík
 • Došlá a odoslaná pošta                                Predkladá p. Smetanka                                                                    
 • Vyhodnotenie detských pretekov a otvorenia sezóny

na VN Vengliská 2019.                                       Predkladá p. Piontek

 • Prerokovanie harmonogramu brigád na VN Vengliská a tečúcich vodách    

                                   Predkladá p. Bechera, p.Compeľ

Rôzne

Diskusia

Záver

Výbor dňa 20. 6. 2019 o 17.00 v chate na rybníku Vengliská

Program:

 -   Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá p. Smetanka
 •  Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok :

                   - plánu zarybnenia                                   Predkladá p. Compeľ

                    - plánu hlavných úloh                             Predkladá p. Orovčík

                    - plánu hospodárenia                             Predkladá  Ing. Fedák

                    - činnosť RS                                           Predkladá p. Hanečák                       

- Zabezpečenie  Podolínskej 15tky 20.7.2019 a m Slov. 21.7.2019

  Zabezpečenie XXI .ročníka Ľubovnianskej mušky 11.8. 2019.

 pretekov LRU – mucha                                                          Predkladá p.Piontek

-   Zabezpečenie nočného pretekov 27.7.2018                Predkladá p.Bechera

 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

         Predsedníctvo dňa 18. 7. 2019 o 17.00 v chate na rybníku Vengliská

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá p Smetanka
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 Výbor dňa 22. 8. 2019 o 17.00 v chate na rybníku Vengliská

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá p Smetanka
 • Ceny povolení pre rok 2019                                     Predkladá  p.Orovčík
 • Vyhodnotenie V. Nočného pretekov  2019                      
 • Vyhodnotenie XX.ročníka Ľubovnianskej mušky

11.8. 2019 pretekov Lru – mucha                             

 • Vyhodnotenie  pretekov „Podolínska 15tka“ 20.7.2019
 • Vyhodnotenie majstrovstiev  juniorov SR Lru –mucha 21.7.2019

                                                                                 Predkladá: p. Piontek

-    Brigádnická činnosť za 1. polrok                              Predkladá p. Bechera, Compeľ

 • Rôzne – návrh rozdelenia hlavátkových povolení   Predkladá :p.  Compeľ
 • Diskusia
 • Záver

 Výbor dňa 20.9. 2019. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                              Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                     Predkladá p. Smetanka                                                                                                                                                          
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Výbor dňa 14 .11. 2019 o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

 -   Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá Smetanka
 • Príprava inventarizácie HM a DHM                           Predkladá p Smetanka
 • Vyhodnotenie plnenia :

                   - plánu hlavných úloh                              Predkladá p. Orovčík

                   - plánu zarybnenia                                  Predkladá p.Compeľ 

 • Prerokovanie a schválenie odmien pre členov výboru

a komisií .                                                                   Predkladá  p.Smetanka

 • Zabezpečenie : „Zamykanie vody“ 28. 12. 2019.       Predkladá p. Bechera
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Výbor dňa 20. 12. 2019 o 17.00 v reštaurácii Panoráma alebo Palma

Program:

 -   Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                               Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                       Predkladá p. Smetanka                                                                       
 • Vyhodnotenie inventarizácie HM a DHM               Predkladá p Fabián
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Výbor dňa 17. 1. 2020 o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                             Predkladá p. Orovčík
 • Došlá a odoslaná pošta                                    Predkladá p. Orovčík                                                                
 • Príprava členskej schôdze 2020  - vypracovanie správ podľa úsekov                      

 Zodpovední: Orovčík,Smetanka, Compeľ, Piontek, Bechera, Hanečák, Krafčík       

  Prerokovanie a schválenie nákupu násad v roku 2020        Predkladá p. Compeľ, Bechera

 • Príprava 20. plesu rybárov 25.1. 2020                       Predkladá: Smetanka
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver                                                  

 Výbor dňa 22. 2. 2020. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

Nám. Gen. Štefánika 4 Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá a odoslaná pošta                                             Predkladá p. Smetanka
 • Prerokovanie návrhu na udelenie vyznamenaní členom MO za aktívnu prácu

                        Predkladá p. Smetanka

-    Prerokovanie a schválenie Plánu hlavných úloh na rok 2019                              

                                                                                   Predkladá p. Orovčík

 • Príprava ČS –   rozdelenie úloh, návrh členov do komisií a pracovného predsedníctva:  
 •                   Predkladá p. Smetanka                                                                   
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 Výbor dňa 19. 3. 2020. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá p. Smetanka                                                                       
 • Príprava členskej schôdze

prerokovanie a schválenie Účtovnej závierky za rok 2019

     prerokovanie a schválenie Rozpočtu na rok 2020                            

                                                                                   Predkladá Ing. Fedák,

-    Rôzne

 • Diskusia
 • Záver

Členská schôdza 5. 4. 2020 Jedáleň Palma o 8.30

 

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 

 

 

Predseda - Ivan Orovčík  
 
Tajomník -Rudolf Smetanka  
Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ  
Podpredseda, vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák  

 
 Pokladník, pomocný hospodár,  - Anton Bechera  
Športový referent - Rastislav Piontek  
 
Ekológia vôd - Milan Krafčík  

Kontrolná komisia:

   

Predseda - Ján Fabian

 
Členovia:  
MIloš Leško a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment

 
Členovia - Pavol Krišák a Martin Timčák