Aktuálne počasie

Výbor

Plán práce výboru 1. polrok

 Výbor dňa 24. 5. 2018. o 16.00 v kancelárii MO SRZ

Program:

   Otvorenie

 • Kontrola opatrení                       Predkladá p. Orovčík                               
 • Došlá a odoslaná pošta              Predkladá p. Bucha                                                                                              
 • Vyhodnotenie detských pretekov a otvorenia sezóny   na VN Vengliská 2018.         Predkladá p. Piontek                                    
 • Prerokovanie harmonogramu brigád na VN Vengliská a tečúcich vodách    Predkladá p. Bechera, p.Compeľ                                                                                 
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 Predsedníctvo dňa 14. 6. 2018 o 16.00 v chate na rybníku Vengliská

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení              Predkladá p. Orovčík                                        
 • Došlá pošta                      Predkladá p. Bucha                                                                                                                 
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Výbor dňa 28. 6. 2018 o 16.00 v chate na rybníku Vengliská

Program:

 -   Otvorenie

 • Kontrola opatrení                  Predkladá p. Orovčík                                    
 • Došlá pošta                             Predkladá p. Bucha                                                                                                         
 •  Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok :                
 •                    - plánu zarybnenia                                Predkladá p. Compeľ
 •                    - plánu hlavných úloh                             Predkladá p. Orovčík
 •                    - plánu hospodárenia                             Predkladá  Ing. Fedák
 •                 - činnosť RS                                           Predkladá p. Hanečák                       
 •                         Zabezpečenie  Podolínskej 15tky 21.7.2018
 •                         Majstrovstiev Slovenska juniorov LRU mucha 22.7.201
 •                         XX .ročníka Ľubovnianskej mušky 12.8. 2018 pretekov LRU – mucha     Predkladá p.Piontek               
 •       Zabezpečenie nočného pretekov 28.7.2018                Predkladá p.Bechera
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 
Predseda - Ivan Orovčík  
Brigády - Anton Bechera  Hospodár - Vitalij Compeľ
Podpredseda - Milan Hanečák

Tajomník - Ľudomír Bucha.

Rastislav Piontek                                                     Milan Krafčík

Kontrolná komisia:

   
Predseda - Ján Fabian  
Členovia:  
MIloš Leško a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment  
Členovia - Pavol Krišák a Valent Knapík