Aktuálne počasie

Výbor

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 
Predseda - Ivan Orovčík  
   
Tajomník - Rudolf Smetanka Podpredseda - Miroslav Timčák
Pokladník - Anton Bechera Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ
Vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák Ekológia vôd - Ľudomír Bucha.

Kontrolná komisia:

 
Predseda - Miloš Leško  
Členovia:  
Ján Fabián a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment  
Členovia - Pavol Krišák a Valent Knapík  

Plán zasadnutí výboru:

22. decmbra 2017

11. januára 2018