Aktuálne počasie

Výbor

Plán práce výboru pre rok 2021                                                                               

 

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 

 

Predseda - Ivan Orovčík  
 
Tajomník -Rudolf Smetanka  
Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ  
Podpredseda, vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák  

 
 Pokladník, pomocný hospodár,  - Anton Bechera  
Športový referent - Rastislav Piontek  
 
Ekológia vôd - Milan Krafčík  

Kontrolná komisia:

   

Predseda - Ján Fabian

 
Členovia:  
Miloš Leško a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment

 
Členovia - Pavol Krišák a Martin Timčák