Aktuálne počasie

Výbor

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

Predseda, vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák

Podpredseda - Ivan Orovčík

 

Tajomník, športová činnosť - Stanislav Benko  
 
Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ  
   
 
 Pomocný hospodár na VN Vengliská,  - Anton Bechera  

 
   
 
Ekológia vôd - Vladimír Čudejko  

 

 

Člen výboru - Milan Krafčík

 

Kontrolná komisia:

   

Predseda - Miloš Leško

 
Členovia:  
Ing. Daniel Šuťák a Ing. Štefan Vasil  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment

 
Členovia - Pavol Krišák a Martin Timčák