Aktuálne počasie

Revíry násady a úlovky

Všetky úlovky v revíroch organizácie (715) Stará Ľubovňa v roku 2017

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

kg/ks

Hodnota/ks

Hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 5

6

Mrena severná

4

8,00

40,00

2,00

10,00

5,00

 

SPOLU

4

8,00

40,00

2,00

10,00

 

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 402

4

Jalec hlavatý

4

4,00

12,00

1,00

3,00

3,00

5

Podustva

17

13,00

52,00

0,76

3,06

4,00

18

Pstruh potočný

50

16,10

209,30

0,32

4,19

13,00

19

Pstruh jazerný

2

0,60

7,80

0,30

3,90

13,00

20

Pstruh dúhový

258

94,40

472,00

0,37

1,83

5,00

 

SPOLU

331

128,10

753,10

0,55

3,19

 

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 38

15

Ostriež

6

2,50

12,50

0,42

2,08

5,00

20

Pstruh dúhový

16

7,28

36,40

0,46

2,28

5,00

 

SPOLU

22

9,78

48,90

0,44

2,18

 

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 24

20

Pstruh dúhový

3

1,50

7,50

0,50

2,50

5,00

 

SPOLU

3

1,50

7,50

0,50

2,50

 

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 457

3

Pleskáč vysoký

1

1,28

3,84

1,28

3,84

3,00

4

Jalec hlavatý

118

86,10

258,30

0,73

2,19

3,00

5

Podustva

15

15,70

62,80

1,05

4,19

4,00

6

Mrena severná

25

47,70

238,50

1,91

9,54

5,00

9

Boleň

1

1,63

8,15

1,63

8,15

5,00

15

Ostriež

2

0,28

1,40

0,14

0,70

5,00

18

Pstruh potočný

8

4,01

52,13

0,50

6,52

13,00

20

Pstruh dúhový

2

1,74

8,70

0,87

4,35

5,00

28

Jalec - ostatné

7

2,15

6,45

0,31

0,92

3,00

 

SPOLU

179

160,59

640,27

0,93

4,49

 

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 504

1

Kapor

3

9,95

39,80

3,32

13,27

4,00

4

Jalec hlavatý

42

21,90

65,70

0,52

1,56

3,00

5

Podustva

19

14,10

56,40

0,74

2,97

4,00

6

Mrena severná

19

24,20

121,00

1,27

6,37

5,00

8

Karas

11

2,40

2,40

0,22

0,22

1,00

12

Šťuka

5

20,00

180,00

4,00

36,00

9,00

15

Ostriež

13

8,20

41,00

0,63

3,15

5,00

18

Pstruh potočný

5

1,65

21,45

0,33

4,29

13,00

20

Pstruh dúhový

40

21,48

107,40

0,54

2,69

5,00

21

Lipeň

45

15,14

272,52

0,34

6,06

18,00

28

Jalec - ostatné

3

2,40

7,20

0,80

2,40

3,00

 

SPOLU

205

141,42

914,87

1,16

7,18

 

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 1 742

1

Kapor

34

97,50

390,00

2,87

11,47

4,00

3

Pleskáč vysoký

1

1,00

3,00

1,00

3,00

3,00

4

Jalec hlavatý

237

121,00

363,00

0,51

1,53

3,00

5

Podustva

47

41,30

165,20

0,88

3,51

4,00

6

Mrena severná

53

101,00

505,00

1,91

9,53

5,00

8

Karas

1

0,60

0,60

0,60

0,60

1,00

12

Šťuka

3

19,00

171,00

6,33

57,00

9,00

15

Ostriež

27

3,60

18,00

0,13

0,67

5,00

18

Pstruh potočný

20

8,68

112,84

0,43

5,64

13,00

20

Pstruh dúhový

155

72,80

364,00

0,47

2,35

5,00

21

Lipeň

187

61,05

1 098,90

0,33

5,88

18,00

28

Jalec - ostatné

39

14,90

44,70

0,38

1,15

3,00

 

SPOLU

804

542,43

3 236,24

1,32

8,53

 

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Návštevnosť: 128

15

Ostriež

3

1,20

6,00

0,40

2,00

5,00

20

Pstruh dúhový

51

18,70

93,50

0,37

1,83

5,00

 

SPOLU

54

19,90

99,50

0,38

1,92

 

4-2520-4-1 - Šambronka

Návštevnosť: 9

20

Pstruh dúhový

1

0,50

2,50

0,50

2,50

5,00

 

SPOLU

1

0,50

2,50

0,50

2,50

 

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 3 263

1

Kapor

354

1 071,00

4 284,00

3,03

12,10

4,00

3

Pleskáč vysoký

50

9,19

27,57

0,18

0,55

3,00

8

Karas

4

4,26

4,26

1,07

1,07

1,00

10

Amur biely

14

52,20

208,80

3,73

14,91

4,00

12

Šťuka

20

44,10

396,90

2,21

19,85

9,00

13

Zubáč veľkoústy

13

24,40

317,20

1,88

24,40

13,00

15

Ostriež

6

1,00

5,00

0,17

0,83

5,00

16

Úhor

5

4,90

53,90

0,98

10,78

11,00

 

SPOLU

466

1 211,05

5 297,63

1,65

10,56

 

 

Plán zarybnenia 2017 + plnenie

Druh                                       Množstvo                        Cena  €     

Kapor K  3                                       1  500 kg                    3 300   

Karas                                                   600 kg                       360    nedodané

Šťuka                                                   100 kg                       650     +200kg

Amur 2                                                 200 kg                       460

Pstruh potočný  Pp 2                           150 kg                   

                          Pp 1                           100 kg                    2 300

                          Pd                              500 kg                    1 625                

Hlavátka  Hl 2                                        40 kg                       744             

Lipeň  Li 2                                            350 kg                    6 825

Pd                                                        500 kg                    1 600          

 Spolu :                                                                           17 864 €  + 1 600 €

 

Úlovky pstruhové vody  405 návštev    324 ks   133 kg

           Druh            Kusy          Kg            €

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 93

4

Jalec hlavatý

30

15,40

46,20

18

Pstruh potočný

2

0,74

9,62

 

SPOLU

32

16,14

55,82

 

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

 

             

15

Ostriež

3

1,17

5,85

18

Pstruh potočný

12

3,71

48,23

20

Pstruh dúhový

191

78,20

391,00

22

Sivoň

2

0,50

2,50

 

SPOLU

208

83,58

447,58

 

4-0970-4-1 - Kamienka

 

             

18

Pstruh potočný

1

0,19

2,47

 

20

Pstruh dúhový

36

15,20

76,00

 
 

SPOLU

37

15,39

78,47

 

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

 

 

             

18

Pstruh potočný

1

0,30

3,90

20

Pstruh dúhový

46

17,70

88,50

 

SPOLU

47

18,00

92,40

 

 

 

 

 

 

Lipňové vody  1924 návštev  849 ks   498,7 kg

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 626

1

Kapor

4

12,90

51,60

4

Jalec hlavatý

67

38,50

115,50

5

Podustva

27

23,70

94,80

6

Mrena severná

42

60,80

304,00

8

Karas

4

2,35

2,35

15

Ostriež

15

2,60

13,00

18

Pstruh potočný

9

2,62

34,06

20

Pstruh dúhový

59

34,30

171,50

21

Lipeň

11

4,96

89,28

28

Jalec - ostatné

1

0,28

0,84

 

SPOLU

239

183,01

876,93

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 915

1

Kapor

3

10,00

40,00

4

Jalec hlavatý

214

86,00

258,00

5

Podustva

15

16,70

66,80

6

Mrena severná

16

24,00

120,00

8

Karas

3

2,00

2,00

15

Ostriež

22

4,50

22,50

18

Pstruh potočný

53

27,10

352,30

20

Pstruh dúhový

97

44,60

223,00

21

Lipeň

51

16,40

295,20

22

Sivoň

1

0,90

4,50

29

Mrena škvrnitá

2

3,00

15,00

 

SPOLU

477

235,20

1 399,30

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 383

4

Jalec hlavatý

81

41,30

123,90

5

Podustva

2

1,10

4,40

6

Mrena severná

12

20,50

102,50

15

Ostriež

3

0,60

3,00

18

Pstruh potočný

7

2,52

32,76

21

Lipeň

3

1,09

19,62

28

Jalec - ostatné

25

13,30

39,90

 

SPOLU

133

80,41

326,08

 

Kaprový  revír VN Vengliská  

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 3 252

1

Kapor

578

1 422,00

5 688,00

3

Pleskáč vysoký

52

16,40

49,20

8

Karas

9

5,80

5,80

10

Amur biely

17

69,30

277,20

12

Šťuka

29

97,40

876,60

13

Zubáč veľkoústy

19

39,20

509,60

15

Ostriež

7

1,18

5,90

16

Úhor

8

8,25

90,75

 

SPOLU:      

            719

       1659,53

                  7503,05

                       

     Návštevnosť spolu 5581.

        Na našich revíroch bolo ulovených 1892 ks /2527 ks/ rýb o hmotnosti 2291,23 kg  /2888,95/ . Priemerná  hmotnosť  ulovenej ryby 1,211 kg  /1,143 kg/.  

        V porovnaní s rokom  2015 došlo k poklesu v počte ulovených ale priemerná hmotnosť úlovkov narástla.

 Skutočné zarybnenie v roku 2015 a plán rok 2016

2015                                                                2016

Kapor K3   1600 kg   3840 €                          Kapor K3 1500 kg      3600 €

Karas         170 kg    122,40                          Karas        600 kg       560 €

                                                                   Šťuka       100 kg        800 €

Li2               84 kg    1428 €                            Li2            200 kg     3400 €

Pp2            780 kg    7722 €                            Pp2          500 kg      4950 €

Pdst2        3000 ks   1110 €

Hl2               40 kg     796 €                            Hl2             40 kg        796 €

Pd2             400 kg  1420 €                            Pd2           400 kg      1420 €

                       16 438,40 €                                                          15 526 €

     Zarybnenie v roku 2014    

                   Druh  násady                           Množstvo ks/kg         Cena     €  

                   Kapor K3                                            500  kg               1 320  

                   Kapor K2                                          1 000 kg               2 760  

                   Kapor výber 3-4 kg                               200 kg                  720

                   Pstruh pot. Pp 1,   8 -10 cm            55 000  ks             6 870

                   Podustva                                         10 000 ks                 500

                   Hlavátka                   &nb