Aktuálne počasie

Revíry násady a úlovky

Vyhodnotenie násad v revíroch Stará Ľubovňa v roku 2017

Násada

Min

Plán

Plán/Min

Skutočné zarybnenie

Zaryb./Min

Zaryb./Plán

Číslo

Názov

Jednotka

Cena [EUR]

Množstvo

Cena [EUR]

Množstvo

Cena [EUR]

%

Množstvo

Cena [EUR]

Množ.

Cena

Množ.

Cena

4-0700-4-1 Hraničná

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

3 000

1 500,

300%

     

Štatistika

130,0

 

0,00

   

1 500,

300%

     

4-0790-4-1 Jakubianka č. 1

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

8 000

4 000,

800%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

250

830,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

0

0,00

0

0,00

 

4 780

1 434,

       

Štatistika

130,0

 

0,00

   

6 264,

267%

     

4-0970-4-1 Kamienka

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,

0

0,00

 

2 000

1 000,

200%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

100

332,0

       

Štatistika

130,0

 

0,00

   

1 332,

100%

     

4-1030-4-1 Kolačkovský potok č. 1

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

500

65,00

0

0,00

 

2 000

1 000,0

400%

     

Štatistika

65,00

 

0,00

   

1 000,

400%

     

4-1270-4-1 Lipník (SL)

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

1 000

500,0

100%

     

Štatistika

130,0

 

0,00

   

500,0

100%

     

4-1360-4-2 Ľubovniansky potok

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,00

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-1420-4-1 Malý Lipník

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

500

65,00

0

0,00

 

1 000

500,0

200%

     

Štatistika

65,00

 

0,00

   

500,0

200%

     

4-1940-6-1 Poprad č. 1

41

Jalec hlavatý 1

ks

0.30

0

0,00

0

0,00

 

15 000

3 900,

       

51

Podustva Pds1

ks

0.05

5 000

250,00

0

0,00

 

10 000

1 779,

200%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

2 500

1 250,

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

5 000

1 100,

0

0,00

 

30 000

19000

600%

     

232

Hlavátka H2

kg

19.9

0

0,00

0

0,00

 

40

744,0

       

Štatistika

1 350,

 

0,00

   

26673

160%

     

4-1960-6-1 Poprad č. 3a

51

Podustva Pds1

ks

0.05

2 000

100,0

0

0,00

 

10 000

1 779,

500%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

700

91,00

0

0,00

 

2 500

1 250,

357%

     

185

Pstruh Pp2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

75

675,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

1 500

330,0

0

0,00

 

30 000

9 240,

2 000%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.60

0

0,00

0

0,00

 

100

1 950,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.92

0

0,00

0

0,00

 

15

279,0

       

Štatistika

521,0

 

0,00

   

15173

476%

     

4-1961-6-4 Poprad č. 3b

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

2 500

1 250,

250%

     

212

Lipeň Li1

ks

0.22

1 300

286,0

0

0,00

 

30 000

9 240,

2 308%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.6

0

0,00

0

0,00

 

100

1 950,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.9

0

0,00

0

0,00

 

10

186,0

       

Štatistika

416,0

 

0,00

   

12626

639%

     

4-1962-6-1 Poprad č. 3c

41

Jalec hlavatý 1

ks

0.30

0

0,00

0

0,00

 

24 500

7 100,

       

51

Podustva Pds1

ks

0.05

6 000

300,0

0

0,00

 

21 500

3 826,

358%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 800

234,0

0

0,00

 

3 500

1 750,

194%

     

185

Pstruh Pp2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

75

675,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

3 500

770,0

0

0,00

 

40 000

12320

1 143%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.6

0

0,00

0

0,00

 

150

2 925,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.92

0

0,00

0

0,00

 

15

279,0

       

Štatistika

1 304,

 

0,00

   

28875

242%

     
 

4-2090-4-1 Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

800

104,0

0

0,00

 

2 000

1 000,

250%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

150

487,5

       

Štatistika

104,00

 

0,00

   

1487,5

125%

     

4-2100-4-2 Rieka č.2 (Stará Ľubovňa)

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,0

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-2490-4-2 Sulinský potok

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,00

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,00

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-2520-4-1 Šambronka

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,00

0

0,00

 

2 000

1 000,00

200%

     

Štatistika

130,00

 

0,00

   

1 000,

200%

     
 

4-3160-4-1 Veľký Lipník

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,00

0

0,00

 

1 000

500,00

100%

     

Štatistika

130,00

 

0,00

   

500,0

100%

     

4-3890-1-1 VN Vengliská

15

Kapor K3

kg

2.66

600

1 596,

0

0,00

 

1 500

3 600,

250%

     

102

Amur A2-3

kg

3.65

0

0,00

0

0,00

 

200

460,00

       

123

Šťuka S1

kg

7.30

0

0,00

0

0,00

 

300

2 442,00

       

134

Zubáč Zu2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

100

1 560,00

       

Štatistika

1 596,

 

0,00

   

8 062,

63%

     

 

Všetky úlovky v revíroch organizácie Stará Ľubovňa v roku 2017

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

kg/ks

Hodnota/ks

Hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 5

6

Mrena severná

4

8,00

40,00

2,00

10,00

5,00

 

SPOLU

4

8,00

40,00

2,00

10,00

 

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 402

4

Jalec hlavatý

4

4,00

12,00

1,00

3,00

3,00

5

Podustva

17

13,00

52,00

0,76

3,06

4,00

18

Pstruh potočný

50

16,10

209,30

0,32

4,19

13,00

19

Pstruh jazerný

2

0,60

7,80

0,30

3,90

13,00

20

Pstruh dúhový

258

94,40

472,00

0,37

1,83

5,00

 

SPOLU

331

128,10

753,10

0,55

3,19

 

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 38

15

Ostriež

6

2,50

12,50

0,42

2,08

5,00

20

Pstruh dúhový

16

7,28

36,40

0,46

2,28

5,00

 

SPOLU

22

9,78

48,90

0,44

2,18

 

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 24

20

Pstruh dúhový

3

1,50

7,50

0,50

2,50

5,00

 

SPOLU

3

1,50

7,50

0,50

2,50

 

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 457

3

Pleskáč vysoký

1

1,28

3,84

1,28

3,84

3,00

4

Jalec hlavatý

118

86,10

258,30

0,73

2,19

3,00

5

Podustva

15

15,70

62,80

1,05

4,19

4,00

6

Mrena severná

25

47,70

238,50

1,91

9,54

5,00

9

Boleň

1

1,63

8,15

1,63

8,15

5,00

15

Ostriež

2

0,28

1,40

0,14

0,70

5,00

18

Pstruh potočný

8

4,01

52,13

0,50

6,52

13,00

20

Pstruh dúhový

2

1,74

8,70

0,87

4,35

5,00

28

Jalec - ostatné

7

2,15

6,45

0,31

0,92

3,00

 

SPOLU

179

160,59

640,27

0,93

4,49

 

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 504

1

Kapor

3

9,95

39,80

3,32

13,27

4,00

4

Jalec hlavatý

42

21,90

65,70

0,52

1,56

3,00

5

Podustva

19

14,10

56,40

0,74

2,97

4,00

6

Mrena severná

19

24,20

121,00

1,27

6,37

5,00

8

Karas

11

2,40

2,40

0,22

0,22

1,00

12

Šťuka

5

20,00

180,00

4,00

36,00

9,00

15

Ostriež

13

8,20

41,00

0,63

3,15

5,00

18

Pstruh potočný

5

1,65

21,45

0,33

4,29

13,00

20

Pstruh dúhový

40

21,48

107,40

0,54

2,69

5,00

21

Lipeň

45

15,14

272,52

0,34

6,06

18,00

28

Jalec - ostatné

3

2,40

7,20

0,80

2,40

3,00

 

SPOLU

205

141,42

914,87

1,16

7,18

 

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 1 742

1

Kapor

34

97,50

390,00

2,87

11,47

4,00

3

Pleskáč vysoký

1

1,00

3,00

1,00

3,00

3,00

4

Jalec hlavatý

237

121,00

363,00

0,51

1,53

3,00

5

Podustva

47

41,30

165,20

0,88

3,51

4,00

6

Mrena severná

53

101,00

505,00

1,91

9,53

5,00

8

Karas

1

0,60

0,60

0,60

0,60

1,00

12

Šťuka

3

19,00

171,00

6,33

57,00

9,00

15

Ostriež

27

3,60

18,00

0,13

0,67

5,00

18

Pstruh potočný

20

8,68

112,84

0,43

5,64

13,00

20

Pstruh dúhový

155

72,80

364,00

0,47

2,35

5,00

21

Lipeň

187

61,05

1 098,90

0,33

5,88

18,00

28

Jalec - ostatné

39

14,90

44,70

0,38

1,15

3,00

 

SPOLU

804

542,43

3 236,24

1,32

8,53

 

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Návštevnosť: 128

15

Ostriež

3

1,20

6,00

0,40

2,00

5,00

20

Pstruh dúhový

51

18,70

93,50

0,37

1,83

5,00

 

SPOLU

54

19,90

99,50

0,38

1,92

 

4-2520-4-1 - Šambronka

Návštevnosť: 9

20

Pstruh dúhový

1

0,50

2,50

0,50

2,50

5,00

 

SPOLU

1

0,50

2,50

0,50

2,50

 

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 3 263

1

Kapor

354

1 071,00

4 284,00

3,03

12,10

4,00

3

Pleskáč vysoký

50

9,19

27,57

0,18

0,55

3,00

8

Karas

4

4,26

4,26

1,07

1,07

1,00

10

Amur biely

14

52,20

208,80

3,73

14,91

4,00

12

Šťuka

20

44,10

396,90

2,21

19,85

9,00

13

Zubáč veľkoústy

13

24,40

317,20

1,88

24,40

13,00

15

Ostriež

6

1,00

5,00

0,17

0,83

5,00

16

Úhor

5

4,90

53,90

0,98

10,78

11,00

 

SPOLU

466

1 211,05

5 297,63

1,65

10,56

 

 

Plán zarybnenia 2017 + plnenie

Druh                                       Množstvo                        Cena  €     

Kapor K  3                                       1  500 kg                    3 300   

Karas                                                   600 kg                       360    nedodané

Šťuka                                                   100 kg                       650     +200kg

Amur 2                                                 200 kg                       460

Pstruh potočný  Pp 2                           150 kg                   

                          Pp 1