Aktuálne počasie

Revíry násady a úlovky

Všetky úlovky v revíroch MO SRZ Stará Ľubovňa v roku 2019

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

kg/ks

Hodnota/ks

Hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 18

18

Pstruh potočný

3

1,15

14,95

0,38

4,98

13,00

 

SPOLU

3

1,15

14,95

0,38

4,98

 

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 479

4

Jalec hlavatý

1

0,60

1,80

0,60

1,80

3,00

18

Pstruh potočný

17

4,92

63,96

0,29

3,76

13,00

20

Pstruh dúhový

408

154,50

772,50

0,38

1,89

5,00

21

Lipeň

11

3,95

71,10

0,36

6,46

18,00

 

SPOLU

437

163,97

909,36

0,41

3,48

 

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 104

4

Jalec hlavatý

1

0,50

1,50

0,50

1,50

3,00

20

Pstruh dúhový

84

32,98

164,90

0,39

1,96

5,00

 

SPOLU

85

33,48

166,40

0,45

1,73

 

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 10

18

Pstruh potočný

2

0,58

7,54

0,29

3,77

13,00

 

SPOLU

2

0,58

7,54

0,29

3,77

 

4-1420-4-1 - Malý Lipník

Návštevnosť: 2

18

Pstruh potočný

2

0,90

11,70

0,45

5,85

13,00

 

SPOLU

2

0,90

11,70

0,45

5,85

 

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 389

4

Jalec hlavatý

45

32,84

98,52

0,73

2,19

3,00

5

Podustva

2

1,10

4,40

0,55

2,20

4,00

6

Mrena severná

8

15,90

79,50

1,99

9,94

5,00

15

Ostriež

3

2,19

10,95

0,73

3,65

5,00

18

Pstruh potočný

4

1,71

22,23

0,43

5,56

13,00

20

Pstruh dúhový

8

4,87

24,35

0,61

3,04

5,00

28

Jalec - ostatné

12

8,00

24,00

0,67

2,00

3,00

 

SPOLU

82

66,61

263,95

0,81

4,08

 

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 782

1

Kapor

1

9,10

36,40

9,10

36,40

4,00

3

Pleskáč vysoký

1

0,33

0,99

0,33

0,99

3,00

4

Jalec hlavatý

101

66,00

198,00

0,65

1,96

3,00

5

Podustva

38

36,20

144,80

0,95

3,81

4,00

6

Mrena severná

46

74,58

372,90

1,62

8,11

5,00

9

Boleň

4

12,60

63,00

3,15

15,75

5,00

12

Šťuka

3

11,30

101,70

3,77

33,90

9,00

15

Ostriež

8

2,85

14,25

0,36

1,78

5,00

18

Pstruh potočný

3

1,26

16,38

0,42

5,46

13,00

20

Pstruh dúhový

56

24,75

123,75

0,44

2,21

5,00

21

Lipeň

25

9,00

162,00

0,36

6,48

18,00

23

Hlavátka

2

17,90

537,00

8,95

268,50

30,00

28

Jalec - ostatné

3

2,00

6,00

0,67

2,00

3,00

29

Mrena škvrnitá

1

1,00

5,00

1,00

5,00

5,00

 

SPOLU

292

268,87

1 782,17

2,27

28,02

 

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 978

1

Kapor

7

19,50

78,00

2,79

11,14

4,00

2

Lieň

1

0,32

2,24

0,32

2,24

7,00

4

Jalec hlavatý

176

96,30

288,90

0,55

1,64

3,00

5

Podustva

38

26,70

106,80

0,70

2,81

4,00

6

Mrena severná

28

45,70

228,50

1,63

8,16

5,00

7

Nosáľ

1

0,27

1,08

0,27

1,08

4,00

8

Karas

4

2,05

2,05

0,51

0,51

1,00

10

Amur biely

1

3,00

12,00

3,00

12,00

4,00

15

Ostriež

28

5,66

28,30

0,20

1,01

5,00

18

Pstruh potočný

4

2,28

29,64

0,57

7,41

13,00

20

Pstruh dúhový

198

83,71

418,55

0,42

2,11

5,00

21

Lipeň

58

20,37

366,66

0,35

6,32

18,00

23

Hlavátka

1

4,90

147,00

4,90

147,00

30,00

26

Ostatné ryby

8

0,60

0,60

0,08

0,08

1,00

 

SPOLU

553

311,36

1 710,32

1,16

14,54

 

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Návštevnosť: 171

18

Pstruh potočný

3

1,28

16,64

0,43

5,55

13,00

20

Pstruh dúhový

251

104,23

521,15

0,42

2,08

5,00

 

SPOLU

254

105,51

537,79

0,42

3,81

 

4-3160-4-1 - Veľký Lipník

Návštevnosť: 11

20

Pstruh dúhový

1

0,40

2,00

0,40

2,00

5,00

21

Lipeň

1

0,44

7,92

0,44

7,92

18,00

 

SPOLU

2

0,84

9,92

0,42

4,96

 

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 2 791

1

Kapor

358

999,04

3 996,16

2,79

11,16

4,00

3

Pleskáč vysoký

144

41,70

125,10

0,29

0,87

3,00

8

Karas

5

1,65

1,65

0,33

0,33

1,00

10

Amur biely

13

53,00

212,00

4,08

16,31

4,00

12

Šťuka

19

47,70

429,30

2,51

22,59

9,00

13

Zubáč veľkoústy

28

50,00

650,00

1,79

23,21

13,00

15

Ostriež

4

1,20

6,00

0,30

1,50

5,00

16

Úhor

11

13,60

149,60

1,24

13,60

11,00

26

Ostatné ryby

10

1,10

1,10

0,11

0,11

1,00

30

Zubáč volžský

3

4,20

50,40

1,40

16,80

12,00

 

SPOLU

595

1 213,19

5 621,31

1,48

10,65

 

 

Všetky úlovky v revíroch organizácie  Stará Ľubovňa v roku 2018

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 20

15

Ostriež

1

0,95

4,75

18

Pstruh potočný

2

1,05

13,65

20

Pstruh dúhový

1

1,50

7,50

 

SPOLU

4

3,50

25,90

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 308

4

Jalec hlavatý

7

4,84

14,52

5

Podustva

4

2,20

8,80

18

Pstruh potočný

26

8,73

113,49

20

Pstruh dúhový

172

68,30

341,50

21

Lipeň

2

0,65

11,70

 

SPOLU

211

84,72

490,01

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 84

18

Pstruh potočný

4

1,64

21,32

20

Pstruh dúhový

114

43,60

218,00

 

SPOLU

118

45,24

239,32

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 21

18

Pstruh potočný

29

8,50

110,50

 

SPOLU

29

8,50

110,50

 

 

 

 

 

4-1420-4-1 - Malý Lipník

Návštevnosť: 5

18

Pstruh potočný

2

0,80

10,40

 

SPOLU

2

0,80

10,40

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 480

3

Pleskáč vysoký

1

0,72

2,16

4

Jalec hlavatý

74

70,50

211,50

5

Podustva

1

1,50

6,00

6

Mrena severná

17

32,50

162,50

15

Ostriež

1

0,60

3,00

18

Pstruh potočný

1

0,67

8,71

20

Pstruh dúhový

5

3,37

16,85

28

Jalec - ostatné

13

14,70

44,10

 

SPOLU

113

124,56

454,82

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 1 017

1

Kapor

5

14,10

56,40

3

Pleskáč vysoký

2

3,40

10,20

4

Jalec hlavatý

95

49,75

149,25

5

Podustva

33

27,90

111,60

6

Mrena severná

72

110,66

553,30

12

Šťuka

8

33,70

303,30

18

Pstruh potočný

18

8,73

113,49

20

Pstruh dúhový

40

18,70

93,50

21

Lipeň

22

7,97

143,46

23

Hlavátka

2

16,50

495,00

28

Jalec - ostatné

5

1,20

3,60

29

Mrena škvrnitá

2

3,51

17,55

 

SPOLU

304

296,12

2 050,65

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 958

1

Kapor

20

51,50

206,00

3

Pleskáč vysoký

3

3,00

9,00

4

Jalec hlavatý

192

94,10

282,30

5

Podustva

56

41,90

167,60

6

Mrena severná

27

61,80

309,00

8

Karas

4

4,50

4,50

12

Šťuka

1

3,50

31,50

15

Ostriež

10

3,00

15,00

18

Pstruh potočný

7

3,79

49,27

20

Pstruh dúhový

156

103,69

518,45

21

Lipeň

49

16,81

302,58

23

Hlavátka

2

15,00

450,00

28

Jalec - ostatné

8

16,50

49,50

 

SPOLU

535

419,09

2 394,70

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Návštevnosť: 61

18

Pstruh potočný

4

1,25

16,25

20

Pstruh dúhový

95

53,00

265,00

 

SPOLU

99

54,25

281,25

4-2520-4-1 - Šambronka

Návštevnosť: 1

18

Pstruh potočný

3

1,00

13,00

 

SPOLU

3

1,00

13,00

 

 

 

 

 

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 2 970

1

Kapor

372

1 282,00

5 128,00

3

Pleskáč vysoký

20

7,45

22,35

8

Karas

18

16,00

16,00

10

Amur biely

20

70,50

282,00

12

Šťuka

60

152,00

1 368,00

13

Zubáč veľkoústy

15

25,80

335,40

15

Ostriež

2

1,63

8,15

16

Úhor

5

5,40

59,40

26

Ostatné ryby

10

1,00

1,00

 

SPOLU

522

1 561,78

7 220,30