Aktuálne počasie

Revíry násady a úlovky

Všetky úlovky v revíroch organizácie  Stará Ľubovňa v roku 2018

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 20

15

Ostriež

1

0,95

4,75

18

Pstruh potočný

2

1,05

13,65

20

Pstruh dúhový

1

1,50

7,50

 

SPOLU

4

3,50

25,90

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 308

4

Jalec hlavatý

7

4,84

14,52

5

Podustva

4

2,20

8,80

18

Pstruh potočný

26

8,73

113,49

20

Pstruh dúhový

172

68,30

341,50

21

Lipeň

2

0,65

11,70

 

SPOLU

211

84,72

490,01

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 84

18

Pstruh potočný

4

1,64

21,32

20

Pstruh dúhový

114

43,60

218,00

 

SPOLU

118

45,24

239,32

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 21

18

Pstruh potočný

29

8,50

110,50

 

SPOLU

29

8,50

110,50

 

 

 

 

 

4-1420-4-1 - Malý Lipník

Návštevnosť: 5

18

Pstruh potočný

2

0,80

10,40

 

SPOLU

2

0,80

10,40

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 480

3

Pleskáč vysoký

1

0,72

2,16

4

Jalec hlavatý

74

70,50

211,50

5

Podustva

1

1,50

6,00

6

Mrena severná

17

32,50

162,50

15

Ostriež

1

0,60

3,00

18

Pstruh potočný

1

0,67

8,71

20

Pstruh dúhový

5

3,37

16,85

28

Jalec - ostatné

13

14,70

44,10

 

SPOLU

113

124,56

454,82

4-1960-6-1 - Poprad č. 3a

Návštevnosť: 1 017

1

Kapor

5

14,10

56,40

3

Pleskáč vysoký

2

3,40

10,20

4

Jalec hlavatý

95

49,75

149,25

5

Podustva

33

27,90

111,60

6

Mrena severná

72

110,66

553,30

12

Šťuka

8

33,70

303,30

18

Pstruh potočný

18

8,73

113,49

20

Pstruh dúhový

40

18,70

93,50

21

Lipeň

22

7,97

143,46

23

Hlavátka

2

16,50

495,00

28

Jalec - ostatné

5

1,20

3,60

29

Mrena škvrnitá

2

3,51

17,55

 

SPOLU

304

296,12

2 050,65

4-1962-6-1 - Poprad č. 3c

Návštevnosť: 958

1

Kapor

20

51,50

206,00

3

Pleskáč vysoký

3

3,00

9,00

4

Jalec hlavatý

192

94,10

282,30

5

Podustva

56

41,90

167,60

6

Mrena severná

27

61,80

309,00

8

Karas

4

4,50

4,50

12

Šťuka

1

3,50

31,50

15

Ostriež

10

3,00

15,00

18

Pstruh potočný

7

3,79

49,27

20

Pstruh dúhový

156

103,69

518,45

21

Lipeň

49

16,81

302,58

23

Hlavátka

2

15,00

450,00

28

Jalec - ostatné

8

16,50

49,50

 

SPOLU

535

419,09

2 394,70

4-2090-4-1 - Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Návštevnosť: 61

18

Pstruh potočný

4

1,25

16,25

20

Pstruh dúhový

95

53,00

265,00

 

SPOLU

99

54,25

281,25

4-2520-4-1 - Šambronka

Návštevnosť: 1

18

Pstruh potočný

3

1,00

13,00

 

SPOLU

3

1,00

13,00

 

 

 

 

 

4-3890-1-1 - VN Vengliská

Návštevnosť: 2 970

1

Kapor

372

1 282,00

5 128,00

3

Pleskáč vysoký

20

7,45

22,35

8

Karas

18

16,00

16,00

10

Amur biely

20

70,50

282,00

12

Šťuka

60

152,00

1 368,00

13

Zubáč veľkoústy

15

25,80

335,40

15

Ostriež

2

1,63

8,15

16

Úhor

5

5,40

59,40

26

Ostatné ryby

10

1,00

1,00

 

SPOLU

522

1 561,78

7 220,30

 

Vyhodnotenie násad v revíroch Stará Ľubovňa v roku 2017

Násada

Min

Plán

Plán/Min

Skutočné zarybnenie

Zaryb./Min

Zaryb./Plán

Číslo

Názov

Jednotka

Cena [EUR]

Množstvo

Cena [EUR]

Množstvo

Cena [EUR]

%

Množstvo

Cena [EUR]

Množ.

Cena

Množ.

Cena

4-0700-4-1 Hraničná

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

3 000

1 500,

300%

     

Štatistika

130,0

 

0,00

   

1 500,

300%

     

4-0790-4-1 Jakubianka č. 1

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

8 000

4 000,

800%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

250

830,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

0

0,00

0

0,00

 

4 780

1 434,

       

Štatistika

130,0

 

0,00

   

6 264,

267%

     

4-0970-4-1 Kamienka

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,

0

0,00

 

2 000

1 000,

200%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

100

332,0

       

Štatistika

130,0

 

0,00

   

1 332,

100%

     

4-1030-4-1 Kolačkovský potok č. 1

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

500

65,00

0

0,00

 

2 000

1 000,0

400%

     

Štatistika

65,00

 

0,00

   

1 000,

400%

     

4-1270-4-1 Lipník (SL)

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

1 000

500,0

100%

     

Štatistika

130,0

 

0,00

   

500,0

100%

     

4-1360-4-2 Ľubovniansky potok

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,00

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-1420-4-1 Malý Lipník

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

500

65,00

0

0,00

 

1 000

500,0

200%

     

Štatistika

65,00

 

0,00

   

500,0

200%

     

4-1940-6-1 Poprad č. 1

41

Jalec hlavatý 1

ks

0.30

0

0,00

0

0,00

 

15 000

3 900,

       

51

Podustva Pds1

ks

0.05

5 000

250,00

0

0,00

 

10 000

1 779,

200%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

2 500

1 250,

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

5 000

1 100,

0

0,00

 

30 000

19000

600%

     

232

Hlavátka H2

kg

19.9

0

0,00

0

0,00

 

40

744,0

       

Štatistika

1 350,

 

0,00

   

26673

160%

     

4-1960-6-1 Poprad č. 3a

51

Podustva Pds1

ks

0.05

2 000

100,0

0

0,00

 

10 000

1 779,

500%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

700

91,00

0

0,00

 

2 500

1 250,

357%

     

185

Pstruh Pp2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

75

675,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

1 500

330,0

0

0,00

 

30 000

9 240,

2 000%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.60

0

0,00

0

0,00

 

100

1 950,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.92

0

0,00

0

0,00

 

15

279,0

       

Štatistika

521,0

 

0,00

   

15173

476%

     

4-1961-6-4 Poprad č. 3b

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,0

0

0,00

 

2 500

1 250,

250%

     

212

Lipeň Li1

ks

0.22

1 300

286,0

0

0,00

 

30 000

9 240,

2 308%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.6

0

0,00

0

0,00

 

100

1 950,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.9

0

0,00

0

0,00

 

10

186,0

       

Štatistika

416,0

 

0,00

   

12626

639%

     

4-1962-6-1 Poprad č. 3c

41

Jalec hlavatý 1

ks

0.30

0

0,00

0

0,00

 

24 500

7 100,

       

51

Podustva Pds1

ks

0.05

6 000

300,0

0

0,00

 

21 500

3 826,

358%

     

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 800

234,0

0

0,00

 

3 500

1 750,

194%

     

185

Pstruh Pp2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

75

675,0

       

212

Lipeň Li1

ks

0.22

3 500

770,0

0

0,00

 

40 000

12320

1 143%

     

213

Lipeň Li2

kg

16.6

0

0,00

0

0,00

 

150

2 925,

       

232

Hlavátka H2

kg

19.92

0

0,00

0

0,00

 

15

279,0

       

Štatistika

1 304,

 

0,00

   

28875

242%

     
 

4-2090-4-1 Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

800

104,0

0

0,00

 

2 000

1 000,

250%

     

204

Pstruh Pd2

kg

3.12

0

0,00

0

0,00

 

150

487,5

       

Štatistika

104,00

 

0,00

   

1487,5

125%

     

4-2100-4-2 Rieka č.2 (Stará Ľubovňa)

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,0

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-2490-4-2 Sulinský potok

183

Pstruh Ppr

ks

0.07

0

0,00

0

0,00

 

5 000

231,00

       

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

0

0,00

0

0,00

 

5 000

2 500,00

       

Štatistika

0,00

 

0,00

   

2 731,

       

4-2520-4-1 Šambronka

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,00

0

0,00

 

2 000

1 000,00

200%

     

Štatistika

130,00

 

0,00

   

1 000,

200%

     
 

4-3160-4-1 Veľký Lipník

184

Pstruh Pp1

ks

0.13

1 000

130,00

0

0,00

 

1 000

500,00

100%

     

Štatistika

130,00

 

0,00

   

500,0

100%

     

4-3890-1-1 VN Vengliská

15

Kapor K3

kg

2.66

600

1 596,

0

0,00

 

1 500

3 600,

250%

     

102

Amur A2-3

kg

3.65

0

0,00

0

0,00

 

200

460,00

       

123

Šťuka S1

kg

7.30

0

0,00

0

0,00

 

300

2 442,00

       

134

Zubáč Zu2

kg

9.96

0

0,00

0

0,00

 

100

1 560,00

       

Štatistika

1 596,

 

0,00

   

8 062,

63%

     

 

Všetky úlovky v revíroch organizácie Stará Ľubovňa v roku 2017

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

kg/ks

Hodnota/ks

Hodnota

4-0700-4-1 - Hraničná

Návštevnosť: 5

6

Mrena severná

4

8,00

40,00

2,00

10,00

5,00

 

SPOLU

4

8,00

40,00

2,00

10,00

 

4-0790-4-1 - Jakubianka č. 1

Návštevnosť: 402

4

Jalec hlavatý

4

4,00

12,00

1,00

3,00

3,00

5

Podustva

17

13,00

52,00

0,76

3,06

4,00

18

Pstruh potočný

50

16,10

209,30

0,32

4,19

13,00

19

Pstruh jazerný

2

0,60

7,80

0,30

3,90

13,00

20

Pstruh dúhový

258

94,40

472,00

0,37

1,83

5,00

 

SPOLU

331

128,10

753,10

0,55

3,19

 

4-0970-4-1 - Kamienka

Návštevnosť: 38

15

Ostriež

6

2,50

12,50

0,42

2,08

5,00

20

Pstruh dúhový

16

7,28

36,40

0,46

2,28

5,00

 

SPOLU

22

9,78

48,90

0,44

2,18

 

4-1270-4-1 - Lipník (SL)

Návštevnosť: 24

20

Pstruh dúhový

3

1,50

7,50

0,50

2,50

5,00

 

SPOLU

3

1,50

7,50

0,50

2,50

 

4-1940-6-1 - Poprad č. 1

Návštevnosť: 457

3

Pleskáč vysoký

1

1,28

3,84

1,28

3,84

3,00

4

Jalec hlavatý

118

86,10

258,30

0,73

2,19

3,00

5

Podustva

15

15,70

62,80

1,05

4,19

4,00

6

Mrena severná

25

47,70

238,50

1,91

9,54

5,00

9

Boleň

1

1,63

8,15

1,63