Aktuálne počasie

Plán podujatí

V roku 2019

Plán podujatí MO SRZ Stará Ľubovňa v roku 2018    

2. februára 2019  19. Rybársky ples

 

7. apríla 2019 Členská schôdza