Aktuálne počasie

Plán podujatí

V roku 2018

Plán podujatí MO SRZ Stará Ľubovňa v roku 2018

27. január     18. Rybársky ples        Jedáleň Palma

8. apríl           Členská schôdza MO SRZ v Starej Ľubovni

                        jedáleň Palama

5. máj            Otvorené preteky pre deti a mládež v plávanej.

                       VN  Vengliska  Stará Ľubovňa

13. máj          Odomykanie vody – otvorenie sezóny na VN Vengliska

                       spojené s pretekom v love rýb na plávanú, položenú

                       a feeder pre deti mládež a dospelých.

21. júla         Podolínska 15 – tka 

                      Lru – mucha - juniori

22. júla         Majstrovstvá slovenska juniorov LRU - mucha

27. júla         Nočný pretek v love rýb.

                      VN Vengliská

12. august         Ľubovnianska muška

                      Preteky v love rýb na umelú mušku na rieke Poprad.  

                      Termín určí Ošč Rady SRZ

15. – 16. septembra Lru – mucha divízia B

6. – 7. októbra  Ľubovniansky pohár v Plavanej.

                        Preteky v love rýb na plavanú na rieke Poprad

                        nad MVE Ľubovňa

29. decembra     Zamykanie vody

                             Slávnostné ukončenie rybárskej sezóny.

                             VN Vengliská