Aktuálne počasie

Brigády

Brigády na rybníku Vengliská sa budú v roku 2019 konať  v sobotu a v nedeľu každý prvý týždeň v mesiaci v čase od 08:00 hod. Záujemcovia hlásiť sa u p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186

Každý člen je povinný nahlásiť svoju účasť na brigáde na rybníku Vengliská u p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186

 V prípade, že sa vzájomne dohodne a nahlási aspoň 5 členov, brigáda na rybníku Vengliská sa uskutoční i mimo určeného termínu. Nahlásiť sa u p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186

Brigády na rieke Poprad.

V prípade záujmu odpracovať brigády na tečúcich vodách MO SRZ Stará Ľubovňa kontaktovať p. Hanečáka na tel. čísle: 0905 229 007 alebo p. Compľa na tel. čísle: 0907 401 503

Po neodpracovaní brigád v roku 2019, uhradíte za neodpracovanú brigádu 40,- €, alebo Vám nebude vydané povolenie na rybolov v nasledujúcom roku.

Dôchodcom, ktorí neodpracujú 4 hodiny nebude vydané dodatkové povolenie v nasledujúcom roku.