Aktuálne počasie

Dôležitá informácia

Dôležitá informácia

Koncom mesiaca apríl 2022 malo dôjsť k násade kapra do VN Vengliská. Zazmluvnený dodávateľ rýb nestihol v uvedenom termíne kapra dodať, nepodarilo sa mu dostatočne zloviť chovné rybníky a tým nemal dostatok kapra na zarybnenie viacerých revírov. K zarybneniu kaprom by malo dôjsť v polovici mája 2022.

Brigáda sa bude konať 04.06. a 05.06.2022 na rybníku Vengliská. Zodpovedný p. Bechera. Tel. kontakt 0904521186


Jesetery - vrátiť späť do vody

Jesetery na  VN Vengliska vráťte po ulovení späť do vody!