Aktuálne počasie

Dôležitá informácia

Dôležitá informácia

Kto neodovzdal vyplnený záznam do 15. januára 2020, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.


Jesetery - vrátiť späť do vody

Jesetery na  VN Vengliska vráťte po ulovení späť do vody!